The VERY BIG BAND

The very big band

“If it sounds good and feels good, then it is good!”

Duke Elling­ton

Carlo Mertens

Diri­gent

Geschiedenis

1994. The Yel­low City Big Band en de Dou­ble L Big Band, twee gere­nom­meer­de orkes­ten uit de Kem­pen, voe­gen zich samen tot een nieuw ensem­ble.
De twee res­pec­tie­ve­lij­ke orkest­lei­ders: Jan Van Giel en Luc Lam­brechts beslo­ten om hun bands en hun muzi­kaal poten­ti­eel te fusi­o­ne­ren tot één ster­ke big band.
The VERY BIG BAND was gebo­ren!
Dit orkest, onder lei­ding van Luc Lam­brechts, onder­scheid­de zich van ande­re big bands door het bren­gen van deels eigen reper­toi­re en bewer­kin­gen van voor­al de huis­com­po­nist-pia­nist Jan Van Giel en trom­pet­tist Jan Muës.
In 1999 namen zij hun eer­ste cd album op: “Stri­ke up The VERY BIG BAND”.

The VERY BIG BAND maakt er tevens een punt van om met beken­de gast­so­lis­ten op te tre­den.
Zo wer­den vele suc­ces­vol­le con­cer­ten gedaan met o.m.: Jef Neve, Bert Jor­is, Bart van Lier, Jan Muës, Frank Der­uyt­ter, Piet Van den Heu­vel, Frank Vaganée, Peter Van­den­dries­sche, Nico Sche­pers…
In 2014 vier­de The VERY BIG BAND zijn 20-jarig bestaan. Hier­voor werd een cd album opge­no­men met werk van Jan Van Giel en Jan Muës en een video­clip: ‘Glad To Be Me’.
Nico Sche­pens neemt in 2015 de diri­geer­stok over van Luc Lam­brechts en leid­de hij de big­band tot eind 2019.
 Wegens te druk­ke beroeps­be­zig­he­den kon hij dit spij­tig genoeg niet meer com­bi­ne­ren.
Op zoek naar een nieu­we diri­gent von­den we trom­bo­nist Car­lo Mer­tens bereid om deze taak op zich te nemen en leidt hij nu met veel enthou­si­as­me The VERY BIG BAND.

Muzikanten

Saxophones

Danny
Dexter

Lead Sax Alto

Kris
Van Wuytswinkel

Sax Alto

Bert
Peeters

Sax Tenor

Luc
Lambrechts

Sax Tenor

Walter
Van Thielen

Sax Bari­to­ne

Trumpets

Bart
Gysemans

Lead Trum­pet

Luc
Corten

Trum­pet

Seba
Colson

Trum­pet

Willy
Versweyfeld

Trum­pet

Trombones

Jan
Roothooft

Lead Trom­bo­ne

Guy
De Wever

Trom­bo­ne

Werry
Dockx

Trom­bo­ne

Jochen
Van Laere

Bass Trom­bo­ne

Rhythmes

Milan
Verbist

Pia­no

Jef
Manderveld

Bass

Dirk
Roefs

Gui­tar

Eric
Rits

Drums

Video

Blue Samuel

Opge­no­men in de Hea­droom Venue

Thanks to Alain Van Zeveren

Glad To Be Me

Muziek: Jan Muës

Tekst: Wim Vandenhoudt

Mushrooms picking with my muse

Muziek: Jan Muës

Thanks to Gert Breu­gel­mans for recor­ding this movie on Zoom came­ra.
Lig­num Drums made by Gert Breugelmans.

Whippy Lippy

Muziek: Jan Muës

Zij Heeft Alles Mee

Muziek: Jan Muës

Tekst: Kris Wollants

Audio

Muës Bluës

Music: Jan Muës

 

I just found out about love

Music: Jim­my McHugh

Vocal: Dany Caen

Rain Fall

Music: Jan Muës

Vocal: Hil­le Bemelmans

For the time being

Music: Bert Joris

Vocal: Dany Caen

Foto

2019 C.C. Scharpoord-Knokke

Winter Wonderland

Voor foto’s van vori­ge concerten

Klik hier

The Very Big Band speelde concerten in:

“Life is a lot like jazz… it’s best when you improvise. .”
- Geor­ge Gershwin