The VERY BIG BAND

THE VERY BIG BAND

“If it sounds good and feels good, then it is good!”
Duke Elling­ton

Dirigent

Carlo Mertens

1994. The Yel­low City Big Band en de Dou­ble L Big Band, twee gere­nom­meer­de orkes­ten uit de Kem­pen, voe­gen zich samen tot een nieuw ensem­ble.
De twee res­pec­tie­ve­lij­ke orkest­lei­ders: Jan Van Giel en Luc Lam­brechts beslo­ten om hun bands en hun muzi­kaal poten­ti­eel te fusi­o­ne­ren tot één ster­ke big band.
The VERY BIG BAND was gebo­ren!
Dit orkest, onder lei­ding van Luc Lam­brechts, onder­scheid­de zich van ande­re big bands door het bren­gen van deels eigen reper­toi­re en bewer­kin­gen van voor­al de huis­com­po­nist-pia­nist Jan Van Giel en trom­pet­tist Jan Muës.
In 1999 namen zij hun eer­ste cd album op: “Stri­ke up The VERY BIG BAND”.

The VERY BIG BAND maakt er tevens een punt van om met beken­de gast­so­lis­ten op te tre­den.
Zo wer­den vele suc­ces­vol­le con­cer­ten gedaan met o.m.: Jef Neve, Bert Jor­is, Bart van Lier, Jan Muës, Frank Der­uyt­ter, Piet Van den Heu­vel, Frank Vaganée, Peter Van­den­dries­sche, Nico Sche­pers…
In 2014 vier­de The VERY BIG BAND zijn 20-jarig bestaan. Hier­voor werd een cd album opge­no­men met werk van Jan Van Giel en Jan Muës en een video­clip: ‘Glad To Be Me’.
Nico Sche­pens neemt in 2015 de diri­geer­stok over van Luc Lam­brechts en leid­de hij de big­band tot eind 2019.
 Wegens te druk­ke beroeps­be­zig­he­den kon hij dit spij­tig genoeg niet meer com­bi­ne­ren.
Op zoek naar een nieu­we diri­gent von­den we trom­bo­nist Car­lo Mer­tens bereid om deze taak op zich te nemen en leidt hij nu met veel enthou­si­as­me The VERY BIG BAND.

Muzikanten

Saxophones

Danny Dexter

Lead Sax Alto

Kris Van Wuytswinkel

Sax Alto

Bert Peeters

Sax Tenor

Luc Lambrechts

Sax Tenor

Walter Van Thielen

Sax Bari­to­ne

Trumpets

Bart Gysemans

Lead Trum­pet

Luc Corten

Trum­pet

Seba Colson

Trum­pet

Willy Versweyfeld

Trum­pet

Trombones

Jan Roothooft

Lead Trom­bo­ne

Guy De Wever

Trom­bo­ne

Werry Dockx

Trom­bo­ne

Jochen Van Laere

Trom­bo­ne

Rhythmes

Milan Verbist

Pia­no

Jef Manderveld

Bass

Dirk Roefs

Gui­tar

Eric Rits

Drums

Video

Blue Samuel

Watch Video 

Music by Sam­my Nestico

Opge­no­men in de Hea­droom Venue

Thanks to Alain Van Zeveren

Glad to be me

Watch Video 

Music by Jan Muës

Lyrics by Wim Vandenhoudt

Mushrooms picking with my muse

Watch Video 

Music by Jan Muës

Thanks to Gert Breu­gel­mans for recor­ding this movie on Zoom came­ra.
Lig­num Drums made by Gert Breugelman

Audio

Muës Bluës

Music: Jan Muës

 

I just found out about love

Music: Jim­my McHugh

Vocal: Dany Caen

Rain Fall

Music: Jan Muës

Vocal: Hil­le Bemelmans

For the time being

Music: Bert Joris

Vocal: Dany Caen

Foto

2022 Jazz & Wijnclub — Antwerpen

Foto’s: Fons Scholliers

Voor foto’s van vori­ge concerten

Wenst u op de hoog­te te blij­ven van onze con­cer­ten en acti­vi­tei­ten…
Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.

The Very Big Band speelde concerten in:

“Life is a lot like jazz… it’s best when you improvise. .”
Geor­ge Gershwin

Con­tact