The VERY BIG BAND

The very big band

The very big band

“Life is a lot like jazz… it’s best when you improvise. .”
- Geor­ge Gershwin

The very big band

Add Your Heading Text Here

Geschiedenis

1994. The Yel­low City Big Band en de Dou­ble L Big Band, twee gere­nom­meer­de orkes­ten uit de Kem­pen, voe­gen zich samen tot een nieuw ensem­ble.
De twee res­pec­tie­ve­lij­ke orkest­lei­ders: Jan Van Giel en Luc Lam­brechts beslo­ten om hun bands en hun muzi­kaal poten­ti­eel te fusi­o­ne­ren tot één ster­ke big band.
The VERY BIG BAND was gebo­ren!
Dit orkest, onder lei­ding van Luc Lam­brechts, onder­scheid­de zich van ande­re big bands door het bren­gen van deels eigen reper­toi­re en bewer­kin­gen van voor­al de huis­com­po­nist-pia­nist Jan Van Giel en trom­pet­tist Jan Muës.
In 1999 namen zij hun eer­ste cd album op: “Stri­ke up The VERY BIG BAND”.

The VERY BIG BAND maakt er tevens een punt van om met beken­de gast­so­lis­ten op te tre­den.
Zo wer­den vele suc­ces­vol­le con­cer­ten gedaan met o.m.: Jef Neve, Bert Jor­is, Bart van Lier, Jan Muës, Frank Der­uyt­ter, Piet Van den Heu­vel, Frank Vaganée, Peter Van­den­dries­sche, Nico Sche­pers…
In 2014 vier­de The VERY BIG BAND zijn 20-jarig bestaan. Hier­voor werd een cd album opge­no­men met werk van Jan Van Giel en Jan Muës en een video­clip: ‘Glad To Be Me’.
Nico Sche­pens neemt in 2015 de diri­geer­stok over van Luc Lam­brechts en leid­de hij de big­band tot eind 2019.
Wegens te druk­ke beroeps­be­zig­he­den kon hij dit spij­tig genoeg niet meer com­bi­ne­ren.
Na een beet­je zoek­werk von­den we  Robert Ver­elst bereid om deze taak op zich te nemen en leidt hij nu met veel enthou­si­as­me The VERY BIG BAND.

1994. The Yel­low City Big Band en de Dou­ble L Big Band, twee gere­nom­meer­de orkes­ten uit de Kem­pen, voe­gen zich samen tot een nieuw ensem­ble.
De twee res­pec­tie­ve­lij­ke orkest­lei­ders: Jan Van Giel en Luc Lam­brechts beslo­ten om hun bands en hun muzi­kaal poten­ti­eel te fusi­o­ne­ren tot één ster­ke big band.
The VERY BIG BAND was gebo­ren!
Dit orkest, onder lei­ding van Luc Lam­brechts, onder­scheid­de zich van ande­re big bands door het bren­gen van deels eigen reper­toi­re en bewer­kin­gen van voor­al de huis­com­po­nist-pia­nist Jan Van Giel en trom­pet­tist Jan Muës.
In 1999 namen zij hun eer­ste cd album op: “Stri­ke up The VERY BIG BAND”.

The VERY BIG BAND maakt er tevens een punt van om met beken­de gast­so­lis­ten op te tre­den.
Zo wer­den vele suc­ces­vol­le con­cer­ten gedaan met o.m.: Jef Neve, Bert Jor­is, Bart van Lier, Jan Muës, Frank Der­uyt­ter, Piet Van den Heu­vel, Frank Vaganée, Peter Van­den­dries­sche, Nico Sche­pers…
In 2014 vier­de The VERY BIG BAND zijn 20-jarig bestaan. Hier­voor werd een cd album opge­no­men met werk van Jan Van Giel en Jan Muës en een video­clip: ‘Glad To Be Me’.
Nico Sche­pens neemt in 2015 de diri­geer­stok over van Luc Lam­brechts en leid­de hij de big­band tot eind 2019.
Wegens te druk­ke beroeps­be­zig­he­den kon hij dit spij­tig genoeg niet meer com­bi­ne­ren.
Na een beet­je zoek­werk von­den we  Robert Ver­elst bereid om deze taak op zich te nemen en leidt hij nu met veel enthou­si­as­me The VERY BIG BAND.

The Very Big Band speelde concerten in

C.C. Scharpoord

Knokke

Win­ter Wonderland

Met Fran­çois Van Den Broeck
Fina­list The Voi­ce Seni­or 2018

De Chapelle

Herentals

Win­ter Wonderland

Met Fran­çois Van Den Broeck
Fina­list The Voi­ce Seni­or 2018

Head Room

Turnhout

Met Fran­çois Van Den Broeck
Fina­list The Voi­ce Seni­or 2018

C.C. ‘t Schaliken

Herentals

Met als solis­ten: Marc Gode­froid, Car­lo Nar­doz­za, Kris­ten Corn­well en vele andere

De Knoet

Aarschot

De Singer

Rijkevorsel

Spe­ciel guest: Frank Deruytter

Read Less  Read More 

Danny
Dexter

Lead Sax Alto

Kris
Van Wuytswinkel

Sax Alto

Bert
Peeters

Sax Tenor

Luc
Lambrechts

Sax Tenor

Walter
Van Thielen

Sax Bari­to­ne

Lorem Ipsum is sim­ply dum­my text of the prin­ting and type­set­ting indu­stry. Lorem Ipsum has been the indu­stry’s standard dum­my text ever sin­ce the 1500s, when an unknown prin­ter took a gal­ley of type and scram­b­led it to make a type spe­ci­men book. It has sur­vi­ved not only five cen­tu­ries, but also the leap into elec­tro­nic type­set­ting, remai­ning essen­ti­al­ly unchan­ged. It was popu­la­ri­sed in the 1960s with the relea­se of Let­ra­set sheets con­tai­ning Lorem Ipsum pas­sa­ges, and more recent­ly with desktop publis­hing soft­wa­re like Aldus Page­Ma­ker inclu­ding ver­si­ons of Lorem Ipsum. 
Read Less  Read More 

Bart
Gysemans

Lead Trum­pet

Werner
Geerts

Trum­pet

Seba
Colson

Trum­pet

Willy
Versweyfeld

Trum­pet

De Jazz & Wijn­club Antwerpen
Des­guin­lei 94, 2018 Antwerpen
21
DEC
2020

Mer­cu­re Ant­werp City South
Zaal Mar­gaux
Aan­vang: 20u.

Tic­kets:

!!! Dit con­cert wordt ver­plaats wegens Corona.

Win­ter Wonderland

Met Fran­çois Van Den Broeck
Fina­list The Voi­ce Seni­or 2018

21 decem­ber 2020

De Jazz & Wijn­club Antwerpen

Des­guin­lei 94, 2018 Antwerpen

Mer­cu­re Ant­werp City South
Zaal Mar­gaux
Aan­vang: 20u.

Tic­kets:

!!! Dit con­cert wordt ver­plaats wegens Corona.

Win­ter Wonderland

Met Fran­çois Van Den Broeck
Fina­list The Voi­ce Seni­or 2018

8 decem­ber 2020

C.C. De Mol

Aar­schot­se­steen­weg 3, 2500 Lier

Aan­vang: Mid­dag­con­cert 14u — Avond­con­cert 20u.

Tic­kets:

!!! Dit con­cert wordt ver­plaats wegens Corona.

Win­ter Wonderland

Met Fran­çois Van Den Broeck
Fina­list The Voi­ce Seni­or 2018

12 maart 2019

C.C. ‘t Schaliken

Aar­schot­se­steen­weg 3, 2500 Lier

Spe­ci­al guest: Marc Godefroid

Tic­kets:

Danny Dexter

Lead Sax Alto

Kris Van Wuytswinkel

Lead Sax Alto

Danny Dexter

Lead Sax Alto

Danny Dexter

Lead Sax Alto

Danny Dexter

Lead Sax Alto

Danny Dexter

Lead Sax Alto

In concert

In concert

21 decem­ber 2020
De Jazz en Wijn­club Ant­wer­pen

De Jazz & Wijnclub Antwerpen

Des­guin­lei 94, 2018 Antwerpen

Mer­cu­re Ant­werp City South
Zaal Mar­gaux
Aan­vang: 20u.

Tic­kets:

Winter Wonderland

Met Fran­çois Van Den Broeck
Fina­list The Voi­ce Seni­or 2018.

!!! Dit con­cert wordt ver­plaats wegens Corona.

8 decem­ber 2020
C.C. De Mol

C.C. De Mol

Aar­schot­se­steen­weg 3, 2500 Lier

Aan­vang: Mid­dag­con­cert: 14u 
                   Avond­con­cert: 20u.

Tic­kets:

Winter Wonderland

Met Fran­çois Van Den Broeck
Fina­list The Voi­ce Seni­or 2018.

!!! Dit con­cert wordt ver­plaats wegens Corona.

20 decem­ber 2019
De Cha­pel­le

De Chapelle

Wol­straat 17, 2200 Herentals

Aan­vang: 20u.

Tic­kets:

Winter Wonderland

Met Fran­çois Van Den Broeck
Fina­list The Voi­ce Seni­or 2018.

17 decem­ber 2019
C.C. Schar­poord

C.C. Scharpoord

Maxim Wil­lem­s­pad 1, 8300 Knokke-Heist

Aan­vang: 14u.

Tic­kets:

Winter Wonderland

Met Fran­çois Van Den Broeck
Fina­list The Voi­ce Seni­or 2018.

12 juni 2019
Head Room

Head Room

Konin­gin Eli­sa­be­thlei 86 2300 Turnhout

Tic­kets: https://www.headroom.vlaanderen/events/the-very-big-band

Gro­te Markt 35, 2200 Herentals

20 maart 2019
C.C. ’t Scha­li­ken

C.C. ‘t Schaliken

Gro­te Markt 35, 2200 Herentals

Spe­ci­al guest: Marc Godefroid

Tic­kets:

Gro­te Markt 35, 2200 Herentals

17 janu­a­ri 2019
De Knoet

De Knoet

Schaluin 78, 3200 Aarschot

www.knoet.be

Gro­te Markt 35, 2200 Herentals

26 maart 2018
C.C. ’t Scha­li­ken

C.C. ‘t Schaliken

Gro­te Markt 35, 2200 Herentals

Aan­vang: 20u

Spe­ci­al guest: Kris­ten Corn­well (Austra­lie)
Songs from The Gre­at Ame­ri­can Songbook

Tic­kets: www.schaliken.be

Gro­te Markt 35, 2200 Herentals

13 maart 2017
C.C. ’t Scha­li­ken

C.C. ‘t Schaliken

Gro­te Markt 35, 2200 Herentals

Aan­vang: 20u

Spe­ci­al guest: Car­lo Nardozza

Tic­kets: www.schaliken.be

Gro­te Markt 35, 2200 Herentals

15 febru­a­ri 2016
De Sin­ger

De Singer

Bavel­straat 35, Rijkevorsel

Spe­ci­al guest: Frank De Ruyter

Aan­vang: 20u30

Tic­kets: www.desinger.

Gro­te Markt 35, 2200 Herentals

Danny Dexter

Lead Sax Alto

Accordion #2

Click edit but­ton to chan­ge this text. Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­per mat­tis, pul­vi­nar dapi­bus leo. 

Accordion #3

Click edit but­ton to chan­ge this text. Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­per mat­tis, pul­vi­nar dapi­bus leo. 

Accordion #4

Click edit but­ton to chan­ge this text. Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­per mat­tis, pul­vi­nar dapi­bus leo. 
})(jQuery);