The VERY BIG BAND

The very big band

The very big band

“If it sounds good and feels good, then it is good!”

Duke Elling­ton

Carlo Mertens

Diri­gent

Geschiedenis

1994. The Yel­low City Big Band en de Dou­ble L Big Band, twee gere­nom­meer­de orkes­ten uit de Kem­pen, voe­gen zich samen tot een nieuw ensem­ble.
De twee res­pec­tie­ve­lij­ke orkest­lei­ders: Jan Van Giel en Luc Lam­brechts beslo­ten om hun bands en hun muzi­kaal poten­ti­eel te fusi­o­ne­ren tot één ster­ke big band.
The VERY BIG BAND was gebo­ren!
Dit orkest, onder lei­ding van Luc Lam­brechts, onder­scheid­de zich van ande­re big bands door het bren­gen van deels eigen reper­toi­re en bewer­kin­gen van voor­al de huis­com­po­nist-pia­nist Jan Van Giel en trom­pet­tist Jan Muës.
In 1999 namen zij hun eer­ste cd album op: “Stri­ke up The VERY BIG BAND”.

The VERY BIG BAND maakt er tevens een punt van om met beken­de gast­so­lis­ten op te tre­den.
Zo wer­den vele suc­ces­vol­le con­cer­ten gedaan met o.m.: Jef Neve, Bert Jor­is, Bart van Lier, Jan Muës, Frank Der­uyt­ter, Piet Van den Heu­vel, Frank Vaganée, Peter Van­den­dries­sche, Nico Sche­pers…
In 2014 vier­de The VERY BIG BAND zijn 20-jarig bestaan. Hier­voor werd een cd album opge­no­men met werk van Jan Van Giel en Jan Muës en een video­clip: ‘Glad To Be Me’.
Nico Sche­pens neemt in 2015 de diri­geer­stok over van Luc Lam­brechts en leid­de hij de big­band tot eind 2019.
 Wegens te druk­ke beroeps­be­zig­he­den kon hij dit spij­tig genoeg niet meer com­bi­ne­ren.
Op zoek naar een nieu­we diri­gent von­den we trom­bo­nist Car­lo Mer­tens bereid om deze taak op zich te nemen en leidt hij nu met veel enthou­si­as­me The VERY BIG BAND.

The Very Big Band speelde concerten in:

Opge­no­men in de Hea­droom Venue

Thanks to Alain Van Zeveren

Blue Samuel

Opge­no­men in de Hea­droom Venue

Thanks to Alain Van Zeveren

Blue Samuel

Opge­no­men in de Hea­droom Venue

Thanks to Alain Van Zeveren

Blue Samuel

Opge­no­men in de Hea­droom Venue

Thanks to Alain Van Zeveren

Blue Samuel

Opge­no­men in de Hea­droom Venue

Thanks to Alain Van Zeveren

Dan­ny Dexter

Lead Sax Alto

Kris Van Wuytswinkel

Sax Alto

Dan­ny Dexter

Lead Sax Alto

Kris Van Wuytswinkel

Sax Alto

Danny
Dexter

Lead Sax Alto

Kris
Van Wuytswinkel

Sax Alto

Bert
Peeters

Sax Tenor

Luc
Lambrechts

Sax Tenor

Danny Dexter

Lead Sax Alto

Kris Van Wuytswinkel

Sax Alto

Danny Dexter

Lead Sax Alto

Kris Van Wuytswinkel

Sax Alto